Skip to content

Frankwatching Twitter Tips On Essay

Onderaan dit artikel staan mijn foto, mijn naam en mijn functie. Wat ik altijd heb gemist in dit soort ‘auteursstukjes’ is een visie. Dat vertelt, naar mijn mening, veel meer over een persoon als professional. Persoonlijk ben ik een dromer, ik vind het heerlijk om trends tegenover elkaar uit te spelen. Om te kijken naar wat kans van slagen heeft, en wat ik roemloos ten onder zie gaan. Deze keer heb ik daar aardig wat woorden voor nodig gehad, maar naar mijn mening niet zonder resultaat. Graag neem ik je mee in de vier toekomstscenario’s die ik, in bepaalde mate, realistisch acht voor de toekomst van communicatie en personal branding.

Om te beginnen heb ik twee hoofdtrends genomen:

  • Social selling: waarin de communicatie omtrent personal branding de sleutel tot succes wordt;
  • Social streaming. Met als tools: ‘Social Streaming Applications’.

In deze essay behandel ik vijf communicatietrends die in verband staan met social selling, of real time video streaming (lees: social streaming). Het essay beschrijft de trend zelf, en hoe het vakgebied eruit komt te zien als de trend doorzet. Deze situaties worden afgezet tegen de natuurlijke tegentrends, oftewel: hoe ziet het vakgebied eruit als de trends een bubbel blijken te zijn. Door deze trends en tegentrends tegen elkaar af te wegen op een assenstelsel ontstaan vier mogelijke scenario’s (zie figuur 1), welke later in dit essay aan bod komen.

Overkoepelende trend

Voordat ik de trends uit Figuur1 bespreek kijk ik eerst naar de overkoepelende hoofdtrend. In di geval is dit de trend die in de communicatie: ‘het glazen huis’ wordt genoemd. Op Frankwatching beschrijft Patricia van der Linden dit als ‘….de situatie waarin alles snel zichtbaar wordt.’ Alles wat de organisatie doet of laat, wordt (opzettelijk of niet..) zichtbaar voor de buitenwereld.

Onderzoek van Lievens Communicatie nam deze trend in 2013 al waar. Zij voegde daar als belangrijk kenmerk aan toe dat niet alleen alle acties zichtbaar worden, maar dat deze ook worden beoordeeld. Zo schrijven zij letterlijk in de conclusie van hun onderzoek: “Adviseurs moeten nadenken over de gewenste mate van transparantie van de organisatie. Want ‘niet doen wat je belooft’ wordt door de trend van het glazen huis nog harder afgestraft.

Naar mijn mening vallen de trends die ik beschrijf op de gebieden van social selling en social streaming onder de trend van het glazen huis, aangezien deze trends alles te maken hebben met transparantie en open communicatie. Dit alles in het teken van: Laten zien wat je in huis hebt, in plaats van te roepen dat je het in huis hebt.

Personal branding binnen social selling

Je hoeft geen diepgaand onderzoek te doen om te zien dat personal branding de sleutel tot succes is in social selling. Social Selling stapt voor een deel af van de manier waarom bedrijven voorheen hun opdrachten binnenhaalden. Dit ging veelal via pushstrategieën (cold calls, advertenties, etc.) oftewel: heel hard roepen hoe goed je was. Social selling laat zien dat je door middel van  personal branding meer succes hebt met een pullstrategie. Oftewel: laten zien en laten ervaren hoe goed je bent, waardoor de doelgroep naar jou toekomt. Dit betekent onder andere dat je communiceert vanuit het individu in plaats van vanuit het bedrijf, aan het eind van de dag zijn het de individuele werknemers die direct contact hebben met de doelgroep. Hun personal branding moet op orde zijn om social selling te laten slagen. Daarvoor moeten werknemers die direct in contact staan met de buitenwereld zich bedienen van hoofdzakelijk online communicatiemiddelen, om zich te kunnen profileren als ‘de man’ voor de doelgroep. Hiervoor zijn verschillende middelen te gebruiken, waaronder blogs en podcasts, maar ook  video: denk aan webinairs en social streaming.

Social Selling is het gratis weggeven van waardevolle kennis & informatie

Alhoewel de groep voorstanders van social selling met de dag groter lijkt te worden, zijn er ook tegengeluiden. De voornaamste zijn afkomstig van conservatieve marketingcommunicatie- en salesprofessionals, die er nog steeds van overtuigd zijn dat social media een grote hype is. Daardoor zouden de in te zetten middelen binnen een aantal jaren hun toegevoegde waarde verliezen. Wat ook meespeelt is dat het proces van personal branden, waarbij kennis en ervaring worden gecommuniceerd ten behoeve van een pullstrategie, door veel professionals nog steeds wordt gezien als ‘..het gratis weggeven van kennis’. Kennis waar vaak een hoop investeringen mee gemoeid zijn, die zichzelf moeten terugverdienen.

Social streaming als communicatiemiddel

Als er één trend is die zonder discussie onder de noemer ‘glazen huis’ valt is het ‘social streaming’. Social streaming is het direct, live uitzenden (lees: streamen/broadcasten) vanaf je mobile device naar sociale media. Met het uitrollen van 4G mobiel internet, en het doorontwikkelen van mobiele toestellen zijn we nu op het punt aangekomen dat social streaming nagenoeg overal mogelijk is.

In Nederland wordt het speelveld van social streaming voornamelijk gedomineerd door de applicaties ‘Meerkat’ en ‘Periscope’. Inmiddels staat het internet bol van de tips om de tools als communicatiemiddel in te zetten, maar hebben ze ook daadwerkelijk toegevoegde waarde voor een campagne? Bij de jaarlijkse Open Huizen Dag namen ze dit jaar de proef op de som: een kleine 120 rondleidingen werden dit jaar niet persoonlijk gedaan, maar via een Meerkat- of periscope livestream. Het bleek een succes; Meerdere rondleidingen bereikten het maximale aantal ‘viewers’ in hun stream. In totaal volgden ruim 2600 mensen een ‘social streamed’ rondleiding. Opdrachtgever ‘De Hypotheker’ kreeg ruim 180.000 exposeren onder verschillende onderwerpen.

Privacy-discussies

Toch is niet iedereen enthousiast over social streaming als communicatiemiddel, en er is een aannemelijke kans dat social streaming roemloos ten onder gaat. Zo gebruikten verschillende start-up eigenaren  de streamingtools op de ‘YC Start-up-day’ in Silicon Valley. Zij demonstreerden hun start up concepten voor investeerders, en zonden dit via social streaming applicaties uit. Dit leidde tot een privacydiscussie, waarna evenementvoorzitter Sam Altman een publiekelijke oproep deed ‘to stop streaming!’. Daarnaast doet social streaming in zowel Europa als de Verenigde Staten aardig wat juridische stof opwaaien; want wat mag wel, en wat mag niet live uitgezonden worden? Management Team deed hier onderzoek naar en concludeerde dat social streaming een botsing veroorzaakt tussen de vrijheid van meningsuiting (iedereen is nu een potentiële ‘broadcaster’ en mag dit praktiseren) en het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

In de Verenigde Staten zijn ze iets concreter wat betreft het gebruik van social streaming als communicatiemiddel; bedrijven moeten te alle tijden mijden ‘copyrighted material’ van derden te streamen. Dit maakt al snel dat het een tool wordt die alleen binnen de eigen omgeving kan worden ingezet. Momenteel bevindt social streaming zich in een grijs gebied, maar de privacydiscussie maakt dat het goed mogelijk is dat de trend binnenkort aan strenge juridische banden wordt gelegd.

Mogelijke Scenario’s

Met het oog op de hierboven beschreven ontwikkelingen zijn verschillende scenario’s voor communicatie in 2025 mogelijk. De volgende scenario’s heb ik een naam gegeven en acht ik -in meer of mindere mate- mogelijk (zie ook figuur1):

  • Realtime Personal Branding
  • Private Socializing
  • Back to Basics
  • Traditional Social Selling

De bovenstaande scenario’s beschrijf ik hieronder, waarbij ik begin met ‘Private Socializing’ en ‘Back to Basics’, de twee scenario’s die ik het minst waarschijnlijk acht.

Private Socializing

In dit scenario is social streaming een trend die zich heeft doorgezet. Het wordt ingezet als volwaardig communicatiemiddel in campagnes, zoals in de campagne van de Open Huizen Dag. Net als bij het maken en verspreiden van foto’s met de mobiele telefoon, hebben mensen ook met social streaming geaccepteerd dat hun privacy in openbare ruimten in mindere mate te waarborgen is.

Social Selling is helemaal van de kaart. In dit scenario hebben de conservatieve professionals hun gelijk gehaald en is het zakelijk gebruik van ‘social media’ een hype gebleken. Als de doelgroep kennis of informatie wil, zal ze daarvoor moeten betalen. In de marketingcommunicatie begint de traditionele marketingmix weer steeds meer de overhand te krijgen, en de afdelingen ‘New Business’ beginnen weer met hun bellijsten en belscripten aan koude acquisitie.

De benaming: ‘private socializing’ heb ik gekozen omdat dit essay betrekking heeft op de toekomst van het communicatievak, en niet op ons persoonlijke leven. Naar mijn mening blijven we in dit scenario sociale media nog wel naast het werk (privé à private) gebruiken, omdat we inmiddels simpelweg niet meer zonder kunnen.

Back to Basics

Dit is in mijn ogen het meest onwaarschijnlijke scenario, maar gezien de tegengeluiden op de gebieden van social selling en social streaming niet onmogelijk, en dus niet te negeren. In dit scenario zijn beide trends gestrand. Mensen zien personal branding als een overbodige activiteit waarbij ze gratis kennis weggeven. Net als in het scenario van Private Socializing is het zakelijke gebruik van social media een hype gebleken. Social streaming is vanwege de privacydiscussie aan dusdanige wettelijke banden gelegd dat het nagenoeg onmogelijk is om het zonder juridische risico’s in te zetten als communicatiemiddel.

De benaming voor dit scenario behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg..

Realtime Personal Branding

Naar mijn mening is dit scenario, samen met het scenario van Traditional Social Selling, het meest waarschijnlijk om in 2025 terug te zien. In dit scenario is de juiste personal branding binnen een social sellingstrategie dé manier om te communiceren met de doelgroep. Social Selling toont nu al winstgevend te zijn in verschillende bedrijfstakken, en er is een duidelijke ontwikkeling gaande op het gebied van personal branding met de komst van applicaties als LinkedIn Pulse en social media optimalisatie. In dit scenario is ook social streaming volledig doorontwikkeld, en wordt het zakelijk optimaal gebruikt.

Ik acht het niet waarschijnlijk dat social streaming applicaties gaan verliezen in de privacydiscussies. Deze discussie laaide ook op met de komst van camera’s op mobiele telefoons, en met de mogelijkheid om beeldmateriaal te verspreiden via social media. Ondanks dat bestaan de telefoons en applicaties nog steeds. Sterker nog: deze hebben zich constant doorontwikkeld en geoptimaliseerd, terwijl wij (lees: mensen/gebruikers) ons steeds meer hebben neergelegd bij het feit dat onze privacy niet meer wordt gegarandeerd, en het ‘glazen huis’ steeds meer realiteit wordt. In dit scenario gebruiken wij social streaming als één van de voornaamste communicatiemiddelen voor onze personal branding. Dit wordt onder andere gedaan middels live webinars en kennissessies. Maar ook middels live rondetafelgesprekken, of discussiegroepen, waarbij de doelgroep kan inschakelen en via social streaming de interactie aan kan gaan met de deelnemers.

Dat het realistisch is dat professionals in 2025 dit gedrag vertonen is te verklaren aan de hand van het Triademodel van Poiesz. Dat verklaart dat gedrag kan worden voorspeld door te voorzien in motivatie, capaciteit en gelegenheid. Social streaming is een uiterst efficiënte vorm van communicatie waarbij aan alle voorwaarden van het Triademodel (10) wordt voldaan. Als we kijken naar social streaming hebben we in dit scenario als ‘gewenst gedrag’ dat een overgroot deel van de zakelijke professionals dit als communicatiemiddel gebruikt voor zijn/haar personal branding.

Gezien de populariteit die de applicaties op dit moment genieten, neem ik aan dat de motivatie om het middel te gebruiken aanwezig is. Daarbij komt dat social streaming over het algemeen gratis is, en dat moderne mobile devices en internetverbindingen de gebruiker voldoende capaciteit bieden om het gedrag te vertonen. Daarnaast heeft de gebruiker niet meer nodig dan zijn mobiele telefoon en een internetverbinding. Twee dingen die niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving. Dit maakt dat de gebruiker nagenoeg altijd in de gelegenheid is om te streamen, en zo het gewenste gedrag te vertonen.

Traditional Social Selling

Vandaag de dag, in 2015, wordt social selling aan alle kanten verder ontwikkeld en getoetst. In dit scenario ga ik ervan uit dat deze trend zich in 2025 heeft voortgezet. Persoonlijk acht ik dat ook zeer waarschijnlijk. Echter, in deze situatie heeft de trend waarin social streaming ten onder gaat aan het gebrek aan ‘gelegenheid’ zich ook voortgezet. In het scenario van Realtime Personal Branding vul ik het Triademodel in vanuit het oogpunt van de gebruiker, de ‘broadcaster’, de zender. Maar er is ook een model in te vullen voor het publiek, de ontvangers. Dat heeft wellicht dezelfde waarden voor motivatie en capaciteit als het model van de zender, maar zal lang niet altijd in staat zijn om op hetzelfde moment beschikbaar te zijn voor een stream, en zal dus de gelegenheid missen. In dit scenario gaan we er daarom vanuit dat de ‘traditionele’ vorm van social selling, zoals die nu wordt ontwikkeld, zich doorzet, maar zonder social streaming. Video en sociale media worden nog steeds gebruikt voor personal branding binnen een social sellingstrategie, maar op een dusdanige manier dat zowel zender als ontvanger zelf kunnen beslissen wanneer zij de informatie tot zich nemen. Iets wat bij ‘live’ streaming niet mogelijk is.

Figuur 3

Persoonlijk zie ik de ‘Multi-step-flow-theorie’ en het ‘Conversation management model’ de overhand nemen in 2025 (11). Met het oog op het Triademodel en het feit dat de doelgroep niet altijd de gelegenheid heeft om op het moment van zenden direct iets te doen met de boodschap, denk ik dat het van grote waarde wordt om discussiegroepen (zoals op LinkedIn al bestaan) te faciliteren. Zo creëer je een ruimte waarin je als professional kan luisteren en kennis kan delen. Kijkende naar de ontwikkelingen van social selling, wordt het in 2025 nog belangrijker om (online) te kijken welke kennis er van jou wordt verwacht voor een optimale personal branding (OBSERVE, figuur 3). Vervolgens hebben we in dit scenario geconstateerd dat er nog een gelegenheid tot het delen van kennis en ervaring moet worden gefaciliteerd, denk hierbij aan een discussiegroep (FACILITATIE, figuur3). Hierin kan je als professional vervolgens aan het werk met je personal branding (JOIN, figuur3). Dit gaat hand in hand met de Multi-step-flow-theorie, waarin wordt gesteld dat mensen via de moderne middelen direct te bereiken zijn, en communicatie met – en beïnvloeding van de massa niet perse meer via influencers verloopt. We moeten in 2025 dus nog meer de focus leggen op het bereiken van netwerken, in plaats van individuele opinieleiders.

Volgens het scenario van Traditional Social Selling is iedereen in 2025 zender, iedereen ontvanger, en iedereen een facilitator, maar wel wanneer zij hier de gelegenheid toe hebben en zonder afhankelijk te zijn van wanneer iemand anders ‘live’ gaat.

Een aantal ‘marketeers’ zullen me hierom vervloeken: maar ik zie geen heil in communicatie- of marketingdoeleinden voor social streaming. Het schreeuwt om gelegenheid, flexibiliteit en een extreme vorm van timemanagement. Daarnaast is het risico op overkill enorm op het moment dat de doelgroep verwacht wordt meerdere streams tegelijk te volgen.

Persoonlijk ben ik meer een aanhanger van het laatst beschreven scenario: Traditional Social Selling. Ik ben ervan overtuigd dat communicatie een nog grotere rol gaat spelen op het gebied van personal branding binnen social selling, maar in een coachende rol: communicatiecoaches in de optimalisatie van (online) personal branding.

10: Poiesz, T. (1999). Gedragsmanagement: Waarom mensen zich (niet) gedragen. (1e druk). AnkHermes, Nederland11: Blokland, E, Neyzen, M, Wagenaar, S. Communicatie van Organisaties. (6e druk). Adfo Groep, Amsterdam

PHP revisited

An article, posted 3 months ago filed in ruby, php, bad, comparison, review, language, programming, experience, api & development.

I've been able to stay away from PHP-based projects for quite some time. Until recently. I needed a small API. The idea was that the API would be transferred to a relatively old server that had been running stable for years and the client didn't want to risk installing additional script interpreters on it. It might even have been my own suggestion, it would be a really small API, requiring no special changes on an already operational 24x7 managed server. On top of it I'd write a modern style front-end, running entirely in the browser.

Of course the API that was intended to be simple got a bit more complex. I wanted the API to output clean JSON messages, which required some data mangling, as data was stored in CSV's, TSV's, and misused XML-files or only accessible through crappy soapy API's. So what does present-day (well, the Red Hat PHP version I was able to use is still in 5.x-series) PHP look like? TL;DR: sometimes it was definitely ugly, but at I can happily live with the cod…

Continue reading...